6P光碟貼盤

6P光碟貼盤使用0.46mm安娜白卡紙質,平版四色印刷,且經上光後,

軋型黏合,貼上光碟姆指盤而成。

本公司提供多款刀模,歡迎選擇使用。

上光選擇:水性光、亮光、霧光、局部上光

後加工選擇:燙金、打凸

如有其他需求請聯絡我們,將會有專員為您服務。

6P CD Digipak
6P DVD Digipak
6P DVD Digipak
6P CD Digipak
6P CD Digipak
6P CD Digipak
6P CD Digipak
6P DVD Digipak
6P DVD Digipak
1/2